Solar Systems Ltd.

Фотоволтаични системи

телефон

0878 276 889

Email

info@solar-systems.bg

За нас

Нашият подход проектиране-изграждане предлага на клиентите уникална перспектива за изпълнение на проекта, което води до безпроблемна интеграция на ресурси с една единствена точка на отговорност.

Нашият екип може да оцени всички области на даден проект и да предостави просто елегантно, базирано на данни решение, съобразено с дългосрочните цели и успех.

От сътрудничество и концепция, през производство, монтаж и поддръжка, експертите на Solar Systems Ltd. са вашите партньори за възобновяема енергия.

Професионални услуги

Хибридни соларни системи

Енергията, генерирана от фотоволтаичната система, се използва за оптимизиране на потреблението. Излишната енергия се използва за презареждане на батериите, а останалата енергия се инжектира в мрежата.

Монтираните фотоволтаични панели трансформират слънчевата светлина в постоянен ток. Този постоянен ток преминава през инвертора, оптимизира се и се преобразува в променлив ток, способен директно да захранва активна консумация.

В случай на прекъсване на променливотоковото захранване, системата ще свърже консумациите, захранвани от резервния порт. Мощността за тази консумация ще бъде чрез енергията, съхранявана в батериите.

Островни (OffGrid) соларни системи

Ако нямате достъп до електрическата мрежа и имате нужда от светлина и енергия, фотоволтаичните решения OffGrid са това, от което се нуждаете. OffGrid решенията позволяват резервно захранване на батерията.

Ние ще изчислим мощноста и необходимата батерия въз основа на потреблението и нуждите на вашия дом. Нашите OffGrid системи са идеални за места без електрическа мрежа или с чести прекъсвания на захранването.

Системата има и вход за променлив ток, който може да се използва за допълване на възможната липса на енергия, идваща от слънчеви панели (като например в случай на много дълги бури, последователни облачни дни и т.н.) Към този вход може да бъде свързан генератор или към конвенционалната електрическа мрежа.

Контакт с нас

За безплатна консултация изпратете запитване