Как да поддържате вашата слънчева система, за да увеличите нейната ефективност? Поддържането на вашата слънчева система е от решаващо значение за максимизиране на нейната ефективност и удължаване на нейния живот.

Ето някои важни насоки

Редовно почистване

Почиствайте слънчевите панели, за да отстраните прах, листа или други отпадъци, които могат да намалят тяхната ефективност. Направете го внимателно, като следвате препоръките на производителя.

Периодична проверка

Извършете визуални проверки, за да проверите състоянието на слънчевите панели, кабелите и връзките. Потърсете признаци на повреда, корозия или износване и незабавно отстранете всички проблеми. Получете съвет от техник на възобновяема енергия от компания с репутация и опит в енергетиката. Нашите техници на Solar Systems Ltd. ви предоставят тази услуга. Свържете се с нас.

Поддръжка на растителността

Уверете се, че няма дървета или храсти, които да хвърлят сянка върху слънчевите панели, тъй като това може да повлияе на тяхната ефективност. Подрежете клони, които пречат на събирането на слънчева светлина.

Защита от пренапрежение

Поискайте инсталирането на устройства за защита от пренапрежение, за да предотвратите повреда на компонентите на соларната система поради електрически разряди.

Препоръчително е да наемете професионалист, който да извършва периодични проверки и поддръжка.